Husk årsmøtet nå på søndag den 12 mars

INNKALLING TIL ÅRSMØTET 2017 Det er avholdt styremøte i klubben i helga og det er der bestemt at vi viderefører klubbens eksistens. Valgkomiteen har jobbet iherdig for å få inn inn nye medlemmer i styret, og har klart å få inn flere nye koster som har sagt seg villige til å bekle disse postene. Nytt styre vil bli valgt på Årsmøtet i mars. Styret innkaller derfor til årsmøtet SØNDAG 12. MARS KL 19 i lokalene til Sparebank 1 Regnskapshuset. Adresse er Ole Nielsensvei 13, 3. etg. (Spinneriet). Inngang på baksiden ved Inngang Øst Outleten. Saker som medlemmer ønskes tatt opp på årsmøtet kan sendes på mail til : sykkellaugetkrøllalfagmail.com . Saker må være innkommet styret innen 5. mars. Velkommen til årsmøte ! Med vennlig hilsen Styret

Kontingent å medlemregistrering for 2017

BETALING AV KONTINGENT FOR 2017 Styret har bestemt at forslag til medlemskontingent for 2017 vil være kr 250. Samme pris for aktiv og passivt medlem. Endelig kontingent vil bli vedtatt på årsmøte 12. mars. INNBETALING KAN FORETAS TIL KONTO NR : 3335. 26. 38647 Nye medlemmer må sende inn medlemsopplysninger til klubben via mailadresse: sykkellaugetkrøllalfagmail.com. Oppgi navn, adr, fødselsdato, tlf, Hvis det er noen som ønsker sykkelklær til kr 200 pr plagg, så har vi ennå noen plagg igjen. VELKOMMEN SOM MEDLEM